Su ve Fosseptik Tankları

Depolar Alman ve Fransız teknik bilgisi ile Türkiyede üretilmektedir.   KULLANIM YERİ ● Toprak altı uygulamaları. ● Otopark gibi kullanım ala...

Evsel Arıtma

ACTIBLOC, 1 ile 500 kişi arasında evsel atıksu için kullanılabilen (SBR) ardışık kesikli reaktör şeklinde çalışan aktif çamurlu biyolojik arıtma siste...

Yağmur Suyu Toplama/Kullanma

Yağmur Suyu Filtreleme ve Depolama Sistemi "Tasarruf yapın, çevreyi koruyun!" Ülkemizde kişi başına düşen su miktarı 1.500 m³ / yıldır. 20 yıl içi...

Yağ Ayırıcı / Tutucu

Yağ Ayrıcı / Tutucu Nedir ? Yağ tutucu veya yağ ayırıcı en basit anlatımı ile atık su kanalları (Pimaş, PVC Borular) içindeki katı atıkların ve ...

SFR

,