Evsel Arıtma
ACTIBLOC, 1 ile 500 kişi arasında evsel atıksu için kullanılabilen (SBR) ardışık kesikli reaktör şeklinde çalışan aktif çamurlu biyolojik arıtma sistemleri CE belgeli olup atıksu arıtma verimleri %97’ye ulaşabilecek şekilde dizayn edilmiştir.
 
ACTIBLOC, toprak altında konumlanmış polietilen tanklar ve ekipmanlı arıtma sistemleri yer kaybı ve görüntü kirliliği oluşturmaz. Çürüme ve paslanma yapmaz, on yıllar boyunca sorunsuz çalışır. Atıksuyun miktarına göre tanklar tek cidarlı ya da çift cidarlı olarak seçilebilir.
 
ACTIBLOC, evsel atıksu arıtma tesisileri kanalizasyon bağlantısı olmayan müstakil evler, küçük yerleşim alanları, siteler, işyerleri, oteller ya da kamp alanları için uygun çözümler sunar.
 
ACTIBLOC, EN 566-3 + A1 12 Mayıs 2009 standartlarına göre üretilen atıksu arıtma tesisleri yerinde monte edilebildiği gibi kullanıma hazır bir şekilde üretilip en kısa sürede devreye alma imkanı da sunar. Kapalı ve yer altında konumlanmış olduğu için koku ve ses problemi yaratmaz.
 
 
cmon_b12a08e151785865104d0f13603bcb882864496112.JPG
cmon_eae3fefae1c53a72eb932955b2d6212f6038934588.JPG
cmon_b12a08e151785865104d0f13603bcb887636834979.JPG
cmon_a0ffade8424f72815be12b7730e691471090814472.JPG

PUROO, Alman ATB firmasının geliştirmiş olduğu ekipmanlarla donatılmış, aktif çamur prensibine göre çalışan atıksu arıtma tesisi, ardışık kesikli reaktör (SBR) şeklinde çalışır. Atıksu içerisindeki kirletici maddeler sistem içinde bulunan mikroorganizmalar vasıtasıyla biyokütleye dönüştürülür. Çökeltme prosesinden sonra biyokütleden ayrılan arıtılmış su sistemden uzaklaştırılır.
 
PUROO, arıtma tesisinin ilk bölmesine gelen atıksu iki bölmeyi birbirinden ayıran bir açıklık vasıtasıyla biyolojik arıtmanın gerçekleşeceği bölmeye gelir. Atıksu içindeki çökebilen askıda katı maddeler ilk bölmede çöker. İki bölme arasındaki açıklık su seviyelerinin iki tankta da aynı seviyede olmasını sağlar. Böylece tesisin tüm yüzey alanı bir tampon olarak kullanılmış olur. Arıtma prosesi döngüsü de su seviyesiyle kontrol edilir. Tesis ortalama su tüketiminde günde üç döngü olacak şekilde dizayn edilmiştir.
 
PUROO, evsel atıksu arıtma tesisileri kanalizasyon bağlantısı olmayan müstakil evler, küçük yerleşim alanları, siteler, işyerleri, oteller ya da kamp alanları için uygun çözümler sunar.
 
cmon_d9240ecd4ba7bd930476f347a33558dc8503534197.PNG
cmon_f3d1e2926a4895669c33ee58415040247636834979.JPG
 
 
Evsel Arıtma - SFR

evsel arıtma,atıksu,arıtma,depoları,ekipmanlı arıtma sistemleri