Su ve Fosseptik Tankları
Depolar Alman ve Fransız teknik bilgisi ile Türkiyede üretilmektedir.
 
KULLANIM YERİ
● Toprak altı uygulamaları.
● Otopark gibi kullanım alanlarının altı.
● İskan izni olmayan bölgelerde.
● Sızdırmazlığın esas olduğu su havzası gibi hassas yerlerde.
 
KULLANIM AMACI
 
● İçme suyu, kullanma suyu, yağmur suyu, yangın suyu, peyzaj suyu depolamak.
● İşletmelerde soğutma suyu, proses kimyasalı vs. depolamak.
● Katı atık düzenli depolama sahalarında çöp sızıntı suyunu toplamak.
● Atık su terfi istasyonu.
● Paket arıtma sistemlerinde çökeltme ve reaktör tankı.
● Yağmursuyu tankı.
● Sızdırmaz fosseptik tankı.
 
ARITMA & FOSSEPTİK
 ● HDPE depolar, siyah atık suyun ihtiva ettiği asit ve baz bileşimlerinden etkilenmez, tahriş olmaz.
● Depolar kesinlikle sızdırmaz.
● İsteğe bağlı olarak, tank içine difüzör ve sair ekipmanın montajına yönelik bağlantı zemini hazırlanabilir.
● Fosseptik deposu uygulamasında, atık su serin şartlarda depolanır ve koku oluşumu asgari düzeyde kalır.
● Arıtma uygulamalarında, pompaların neden olacağı gürültü kirliliği minimum düzeyde kalır.
● Biyolojik arıtma uygulamalarında bakteriler aşırı soğuk ve sıcaktan korunur ve optimum yaşam şartları sağlanır.
● Depo içinin düz cidarı sayesinde bilhassa fosseptik uygulamalarında, vidanjörün depoyu komple boşaltması sağlanır.
 
 ozellik.jpg
 
Su ve Fosseptik Tankları - SFR

su,foseptik,tankları,toprak altı,su havzası,arıtma,HDPE depolar,atık su,depoları