Tezgah Altı Yağ Ayırıcılar

Tezgah Altı Yağ Ayırıcılar,

Tezgah Altı Yağ Ayırıcıların önemi gün geçtikçe artmaktadır. Atık yağlar kanalizasyon şebekesi ve arıtma tesislerine büyük zararlar vermekte, toprağadökülen atık yağlar verim kaybına sebep olmaktadır. Atık yağlar mıknatıs gibi diğer atıkları da tutarak kanalizasyon şebekesinin daralmasına, bir süre sonra tıkanmasına neden olmaktadır. Bir litre atık yağ 1 milyon litre suyu kirletebilmektedir. Atık yağların ulaştıkları göl, deniz ya da akarsu yüzeyinde bir film tabakası oluşturarak suyun oksijenle temasını engellemekte suda yaşayan canlıların oksijen alışverişi ile güneşışığınıönleyerek ölmelerine sebep olmaktadır. Ayrıca Çevre ve Orman Bakanlığı da, atık yağların doğrudan kanalizasyona gitmesini engellemek için harekete geçti. Buna göre,sanayi kuruluşları, siteler gibi toplu yaşam alanlarında da yağ ayırıcıların kullanılması zorunlu olacaktır.


Tezgah Altı Yağ Ayırıcılar - SFR

Tezgah Altı Yağ Ayırıcılar,