Özellikler

"AKUATERN 204” YER ALTI PLASTİK DEPOLARIN FARK YARATAN ÖZELLİKLERİ  

TEKNOLOJİ
 • Depolar Alman ve Fransız teknik bilgisi ile Türkiye'de üretilmektedir.
 
KULLANIM YERİ
 • Toprak altı uygulamaları.
 • Otopark gibi kullanım alanlarının altı.
 • İskân izni olmayan bölgelerde.
 • Sızdırmazlığın esas olduğu su havzası gibi hassas yerlerde.
 
KULLANIM AMACI
 • İçme suyu, kullanma suyu, yağmur suyu, yangın suyu, peyzaj suyu depolamak.
 • İşletmelerde soğutma suyu, proses kimyasalı vs. depolamak.
 • Katı atık düzenli depolama sahalarında çöp sızıntı suyunu toplamak.
 • Atık su terfi istasyonu.
 • Paket arıtma sistemlerinde çökeltme ve reaktör tankı.
 • Stormwater tankı.
 • Sızdırmaz fosseptik tankı.
 
MALZEME
 • Kullanılan PE hammaddesi UV stabilizanlıdır. Bu yüzden depo açıkta dahi kalsa güneşin mor ötesi ışınlarından etkilenmez, sertleşmez, rengi solmaz.
 • Polietilen, birçok kimyasal maddeye karşı dirençlidir (ayrıntılı liste istek üzerine verilir)
 • Polietilen deponun ısı, su ve kimyasal maddeye karşı izole edilmesi gerekmez.
 • Polietilen depolar hiç bir surette, paslanma, çürüme, küflenme, kusma yapmaz.
 • Polietilen depolar, denize yakın bölgelerde toprakta bulunan tuz oranından veya tuzlu sudan etkilenmez.
 • Polietilen, ömrü son derece uzun olan bir malzemedir.
 • Polietilen, esneyebilen ve darbe emici bir malzemedir. Bu sayede yer hareketlerinde çatlamaz ve sızdırmazlığını korur.
 • Polietilen, don seviyesi altında dahi çok iyi performans gösterir.
 
YAPISAL
 • Depolar yekparedir.
 • Depolar çift cidarlıdır. Dış yüzey kaburga formlu yapıya sahiptir ancak depo iç yüzeyi düzdür.
 • Depolar bağlantı boruları ile seri veya paralel birleştirilebilir ve teorik olarak sonsuz büyüklükte depolama hacmi elde edilebilir.
 • Üretim aşamasında depo içine seperatör eklenmesi halinde, 2 ve daha fazla bağımsız depolama hacmi elde edilebilir.
 • Depo kapasiteleri 5.000 litre ile 51.500 litre arasında değişmektedir.
 
MUKAVEMET
 • Depolar, toprak basıncı, sismik hareketler, çevreden geçen araçların ilettiği titreşimlerden ve ısı değişimlerinden etkilenmez.
 • Uygun montaj ile depo üzerinden, araç trafiği (DIN 1072’ye göre azami 11,5 ton dingil yüklü kamyon) dahi geçebilir.
 • Depolar, yer altı su seviyesinin yüksek olduğu ve alttan negatif yönde su basıncının oluştuğu bölgelerde görev yapabilecek mukavemettedir.
 
TEMİZLİK & SAĞLIK
 • Depo iç duvarının düz (kaburgasız) oluşu, kolay temizlenebilen bir yüzey oluşturmaktadır.
 • Kullanılan PE boyar maddesi (masterbatch) kurşun ve kanserojen katkılar içermemektedir.
 • Polietilen, içme suyu ve gıda ile temas etmesinde hiç bir sakınca olmayan bir malzemedir.
 • Polietilenin pürüzsüz yüzeyine bakteriler nüfuz edememekte ve tutunamamaktadır.
 • Polietilen gıda ambalajlarında en çok tercih edilen malzemelerin başında gelmektedir.
 • Depolar et kalınlıkları, çift duvarlı yapıları, renkleri ve bilhassa yer altında olmaları nedeniyle güneşin ısısını almaz ve ışınlarını geçirmez. Bu sebeple depolanan suda yosunlaşma oluşmamaktadır.
 
GÖRSELLİK
 • Yer üstü depoların aksine, yer altında konumlanan depo, görsel kirliliği ortadan kaldıran bir çözümdür.
 • Yeşil renkli kapak bilhassa peyzaj alanında çevre ile uyumlu ve son derece görsel bir çözümdür.
 
KULLANIM KONFORU
 • Toprak altındaki depolar, barındırdığı sıvıyı serin tutar ve kapaklarda bulunan EPDM sızdırmazlık contaları sayesinde buharlaşma / sıvı kaybı yaşanmaz.
 • 85 cm yüksekliğinde olan standart menhol kullanıldığında, depo birçok ilin don seviyesi altına konumlanmış olur.
 • Depolanan su/sıvı yaz aylarında serin, kış aylarında ise sıcak olur.
 • Depolanan su/sıvı yaz-kış, gece-gündüz ısı değişimlerinden asgari düzeyde etkilenir.
 • Serin ortamda depolanan içme suyunun tadı ve kokusu değişmez.
 • Depolarda bulunan 65 cm iç çaplı muayene bacası sayesinde gemici merdiveni ile depo içine rahatlıkla erişilebilir.
 
PRATİK UYGULAMA
 • Depolar montaja hazır vaziyette teslim edilmektedir. Ayrıca kalıp, demir donatı ve beton gibi zaman, işçilik ve buna bağlı maliyet kayıpları yoktur.
 • Depoların yekpare ve hafif oluşu, nakliye ve kurulum işlerini çabuklaştırır.
 • Depolar diğer geleneksel depolar ile kıyaslanamayacak kadar hafiftir, işçiliği süratli ve kolaydır.
 • Uygulama hava koşullarına büyük oranda bağlı değildir.
 • Depolar istendiğinde kazı alanından çıkartılıp, başka bir yere taşınabilir ve tekrar gömülüp kullanılabilir.
 • İsteğe bağlı olarak depo ile bütünleşik imal edilen mekanik oda vasıtasıyla, pompa ve hidrofor gibi ekipmanların güvenli ve sessizce çalışması sağlanabilir.
 
ARITMA & FOSSEPTİK
 • HDPE depolar, siyah atık suyun ihtiva ettiği asit ve baz bileşimlerinden etkilenmez, tahriş olmaz.
 • Depolar kesinlikle sızdırmaz.
 • İsteğe bağlı olarak, tank içine difüzör ve sair ekipmanın montajına yönelik bağlantı zemini hazırlanabilir.
 • Fosseptik deposu uygulamasında, atık su serin şartlarda depolanır ve koku oluşumu asgari düzeyde kalır.
 • Arıtma uygulamalarında, pompaların neden olacağı gürültü kirliliği minimum düzeyde kalır.
 • Biyolojik arıtma uygulamalarında bakteriler aşırı soğuk ve sıcaktan korunur ve optimum yaşam şartları sağlanır.
 • Depo içinin düz cidarı sayesinde bilhassa fosseptik uygulamalarında, vidanjörün depoyu komple boşaltması sağlanır.
 
STORMWATER
 • Aniden bastıran şiddetli yağmurlarda, kanalizasyon giderlerinin bloke olması ya da yetersiz kalması durumunda kısa süreli ve sonuçları pahalı taşkınlar oluşabilir. Yağmur sularının AT 204’den müteşekkil ara haznelere alınması ve akabinde cazibe ile kanalizasyona verilmesi bu taşkınları önleyebilir.
 
EKONOMİK
 • Depolar, bakım / onarım gerektirmez.
 • Yer altı depoları sayesinde değerli arsada ve bilhassa bina içinde yer kaybı olmaz.
 • Yer altı depolar ve sağladıkları faydalar, binaların katma değerini arttırır.
 
GÜVENLİK
 • Vida dişli depo kapakları, depo ile birlikte teslim edilen bir "kapak takma / sökme anahtarı” ile sıkılır. Sıkıca kapatılmış bir kapağın, bu anahtar olmadan çıplak elle açılması son derece güçtür. Bu tedbir sayesinde bilhassa çocukların kapağı açması önlenmiştir.
 • Binanın içine, bodrumuna, kapalı otoparkına yerleştirilen yer üstü tanklar kendi ağırlıkları ve barındırdıkları sıvı ağırlığının toplamı kadar statik yük getirirler yapıya. Oysa bina dışında yer altına gömülen depolar, yapıya gereksiz ve tehlikeli yük bindirmez.
 
ÇEVRESEL
 • Tüm depolar %100 oranında geri dönüşüme elverişli polietilenden mamuldür.
 • Sızdırmaz depolar, doğaya zarar vermez.Herhangi bir sorununuz ya da sorunuzda size yardımcı olmaktan mutluluk duyacağız.

Bize Ulaşın
Özellikler - SFR DIŞ TİCARET A.Ş
SFR DIŞ TİCARET A.Ş 2010 yılında Bursa'da kurulmuştur. Demir Çelik, Nakliye, Su Teknolojileri, Gıda ve Ambalaj sektörlerinde faaliyet gösteren INCOVEST Gurubunun Türkiye’deki kuruluşudur.
ozellikler-