Paket Arıtma Tankı

SFR AŞ.’nin bir hizmeti de, paket arıtma sistemleri imal eden firmaların tank ihtiyacını, bir anlamda terzilik yaparak isteğe göre karşılamasıdır.

  • HDPE depolar, gri veya siyah atık suyun ihtiva ettiği asit ve baz bileşimlerinden etkilenmez, tahriş olmaz.
  • Depolar kesinlikle sızdırmaz.
  • İsteğe bağlı olarak, tank içine difüzör ve sair ekipmanın montajına yönelik bağlantı zemini hazırlanabilir.
  • Arıtma uygulamalarında, pompaların neden olacağı gürültü kirliliği minimum düzeyde kalır.
  • Biyolojik arıtma uygulamalarında bakteriler aşırı soğuk ve sıcaktan korunur ve optimum yaşam şartları sağlanır. 

Paket Arıtma Tankı - SFR

Paket Arıtma Tankı,