S.s.s

1.  Farklı çap ve geometride deponuz var mı?

Hayır.  AT-204 serisi depoların standart dış çapı 2.024 mm, yani kabaca 2 metredir.

2.  Depolarınız yer üstü kullanıma uygun mu?

Depo altında bulunan ayaklar, yük taşımak üzere tasarlanmamışlardır. Söz konusu ayakların yegâne görevi, taşıma esnasında deponun yuvarlanmamasını ve çukura indirildiğinde deponun terazide durmasını sağlamaktır. Ayaklar, deponun boş yükünü taşıyabilir ancak depo su/sıvı vs. ile doldurulduğunda oluşacak yüke karşı koyamaz, ezilir ve deponun yuvarlanmasına neden olur. Depo çevresinin yerden 70 cm yüksekliğe kadar beslenmesi halinde, yer üstü uygulama yapılabilse de, bu çözüm ekonomik olmayacaktır. Yer üstü yatay veya dikey polietilen depolar, tek cidarlı ve rotasyon kalıplama yöntemi üretilmektedir. Detaylı bilgi için: www.ephesusplastik.com

3.  Yerinde üretim, montaj var mı?

Hayır.  AT-204 serisi depolar modüler değil, yekparedir. Depolar Bursa fabrikamızda üretilip, uygulama alanına araç üstü sevk edilmektedir.

4.  Neler depolanabilir?

Polietilen, onlarca kimyasal maddenin depolanması için kullanılmaktadır. Detaylı bir liste için lütfen bizimle iletişim kurunuz.

5.  Mekanik oda daha büyük yapılabilir mi?

Mekanik oda daha uzun yapılabilir.

S.s.s - SFR

S.s.s,